แคมฟรอกอินไทย.com Camfrog 18+ แคมฟรอก แชท หาเพื่อน โปร100จอ camfrog18+ แคมฟร็อก โหลดแคมฟอก download

GeneraL Room => ตลาดนัด ซื้อ-ขาย สินค้าทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: attorney285 ที่ ธันวาคม 09, 2016, 01:57:12 PMหัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปเนื้อหา ข้อสอบ อัตนัย
เริ่มหัวข้อโดย: attorney285 ที่ ธันวาคม 09, 2016, 01:57:12 PM
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปเนื้อหา ข้อสอบ อัตนัย

(http://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)

(http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20161024201132_b.jpg) (http://www.attorney285.com/product-th-1044138-5790371-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2+%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html)

(http://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)

คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปเนื้อหา ข้อสอบ อัตนัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1044138-5790371-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ+สำนักงานอัยการสูงสุด+สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ+อัตนัย.html (http://www.attorney285.com/product-th-1044138-5790371-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2+%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html)
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.1044138_th (http://www.attorney285.com/product_978320.1044138_th) 

คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปเนื้อหา ข้อสอบ อัตนัย

รหัสสินค้า: 002812
ราคา: 300.00 บาท
รายละเอียด:
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปเนื้อหา ข้อสอบ อัตนัย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันติวนิติธนิต ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556
จำนวนหน้า 299 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4

สารบัญ

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
ลักษณะ 1 บททั่วไป
ลักษณะ 2 คณะกรรมการอัยการ
ลักษณะ 3 ข้าราชการอัยการ
- หมวด 1 การบรรจุ การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- หมวด 2 การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ
- หมวด 3 การพ้นจากตำแหน่ง
ลักษณะ 4 วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ
- หมวด 1 วินัย
- หมวด 2 การดำเนินการทางวินัย
- หมวด 3 การรักษาจริยธรรมและจรรยา
- หมวด 4 การลงโทษ
ลักษณะ 5 ข้าราชการธุรการ
- หมวด 1 บททั่วไป
- หมวด 2 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
- หมวด 3 การพัฒนาคุณภาพในการดำเนินคดี
- หมวด 4 วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
- หมวด 5 การรักษาจริยธรรมและจรรยา
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยขออนุญาตฟ้อง พ.ศ.2556
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
สรุปสาระสำคัญกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบอัตนัย พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์  (http://www.attorney285.com/product_978320.1044138_th[/url)http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html (http://www.attorney285.com/article-th-81373-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C.html) 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment (http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment) 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (http://www.attorney285.com/) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law (http://www.facebook.com/attorney285.Law) 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   

(http://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)
(http://upic.me/i/h1/qrlineattorney285200.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)

Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


(http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20151201153923_b.jpg)
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย) (https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=052efe-35-5-e50a8531b8403c2b6c16aeb4e42db111173cbc8&markID=firstmark)