แคมฟรอกอินไทย.com Camfrog 18+ แคมฟรอก แชท หาเพื่อน โปร100จอ camfrog18+ แคมฟร็อก โหลดแคมฟอก download

Camfrog Zone => ดาวน์โหลดโปรแกรม ทั่วไป [ Program Download ] => ข้อความที่เริ่มโดย: gotengroup ที่ เมษายน 02, 2019, 10:02:04 PMหัวข้อ: ทัวร์ลาวที่วังเวียง รู้ข้อมูลก่อนไปก็ดีนะ
เริ่มหัวข้อโดย: gotengroup ที่ เมษายน 02, 2019, 10:02:04 PM
มีเรื่องมีราวราวเกี่ยวกับ “วังเวียง” ประเทศลาว อยู่ในบทความ “ความเคลื่อนไหวภาพลักษณ์เมืองวังเวียง สปเปรียญลาว จากการพัฒนาท่องเที่ยว” โดย น้องชาย คํามุงปะทุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรานอม ตันห้องส้วมความบันเทิง รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดล ตั้งสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า เมืองวังเวียงเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ราบแอ่งกระทะบริเวณลุ่มน้ำซอง ระยะทางจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศเหนือโดยประมาณ 150 กิโล และก็อยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงพระบางโดยประมาณ 200 กิโล

สำหรับชื่อ แม่ซอง ปรากฏเรื่องว่า วังเวียงเดิมเป็นที่อยู่ของเผ่าลาวเทิง (ชาวลาวบนที่สูง) ยุคพระผู้เป็นเจ้าฟ้าโก่ง กษัตริย์ที่อาณาจักรล้านช้าง มีการเข้าตีบ้านตีเมืองเวียงคำ แล้วได้จับเจ้าพระยาเพาใส่ซองไม้เพื่อส่งขึ้นไปเมืองเชียงทองคำ (หลวงพระบาง) แต่ว่าท่านถึงแก่มรณกรรมซะก่อน ซองที่ใส่พระศพรักษาไว้ตรงนี้ ผู้คนก็เลยเรียกแม่น้ำนี้ว่าแม่ซอง

เมืองวังเวียงมีความเด่นรวมทั้งมีชื่อด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนียภาพเทือกเขา แล้วก็ผาหินปูนที่ตั้งสูงเด่นเรียงรายเป็นแถวยาวด้วยจังหวะสูง-ต่ำ ประกอบกับด้านในพื้นที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ก็เลยทำให้แปลงเป็นส่วนประกอบทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพจูงใจนักเดินทางทั้งยังจากข้างในรวมทั้งต่างแดนจํานวนมาก จนถึงทำให้วังเวียงเป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเดินทางอย่างสม่ำเสมอทุกปี

ในยุคอาณาจักรล้านช้าง วังเวียงเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ไทย โดยใช้เป็นหลักศูนย์รวมคนจากซำเหนือ ถัดมายุคแว่นแคว้นลาววังเวียงเปลี่ยนเป็นเขตทหารบกอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ทำให้มีผู้คนย้ายถิ่นเข้ามาตั้งหลักแหล่งมากขึ้น ประกอบกับในช่วงหลังที่รัฐบาลมีนโยบายย้ายคนดอยลงมาสู่ที่ราบ วังเวียงก็เลยเป็นแหล่งชุมชนที่มีทั้งยังลาวเทิง ลาวสูงรวมทั้งลาวลุ่ม มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหน้าผาแดง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่สถิตของบิดาหน้าผาแดงคนบันดาลโทษภัยให้คนเมืองได้ ตอนที่ธรรมชาติ ป่าดงและก็ ทุ่งข้าว ก็ล้วนมีคุณค่าและก็ความหมายในทางการใช้ผลดีที่มีความเกี่ยวพันอย่างสนิทแน่นกับวิถีชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมแคว้น

แม้กระนั้นมิได้มีความหมายว่าเดี๋ยวนี้ชาวกรุงวังเวียงได้ลืมส่วนประกอบเมืองในทางขนบธรรมเนียมไปทั้งหมดทั้งปวงแล้ว เพียงเปลี่ยนแปลงหน้าที่หน้าที่แล้วก็ความหมายไปจากเดิมเพียงแค่นั้น ดังเช่น เขาหินแดงแปลงเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสิ่งแวดล้อมเมืองที่มีความสําคัญมากมายสำหรับเพื่อการสร้างทิวทัศน์อันสวยให้แก่ภูมิทัศน์เมือง

ช่วงเวลาเดียวกันก็ยังคงเป็นเครื่องหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดู ได้จากเชื่อถือของคนเมืองที่แสดงออกในบริบทของการดําเนินกิจกรรมสําคัญต่างๆอาทิเช่น การบะบนผ่านเจ้าหรือทรงเจ้า จารีตประเพณีเส้นไหว้ในธันวาคม ขนบธรรมเนียมงานทำบุญกําบ้านกําเมืองในวันขึ้น 3 เย็น เดือน 7 จารีตงานทำบุญบั้งไฟ ซึ่งจารีตประเพณีทั้งสิ้นล้วนแต่เกี่ยวเนื่องกับบูชาบิดาหน้าผาแดง

การพัฒนาพื้นที่เมืองวังเวียงเพื่อการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นเกินจํานวน 100,000 คนต่อปี (ข้อมูลปี 2557) การเพิ่มขึ้นของนักเดินทางทำให้มีการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อปรับปรุงธุรกิจด้านการบริการมากขึ้นโดยตลอดเช่นเดียวกัน โดยยิ่งไปกว่านั้นกิจการค้าร้านรวง ห้องอาหาร สถานเริงรมย์ บ้านพัก บริษัทนําท่องเที่ยว อื่นๆอีกมากมาย ช่วงเวลาเดียวกัน ภาครัฐก็ปรับปรุงพื้นที่วังเวียงด้วยการปรับแต่งแล้วก็หาสิ่งอํานวยความสบายเบื้องต้นต่างๆซึ่งล้วนมีส่วนสําคัญสำหรับการเกื้อหนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ความเป็นชุมชนเมืองที่มีการปรับปรุงเพื่อรองรับนักเดินทางให้กับเมืองวังเวียง

ที่มา : ทัวร์ลาว (https://www.angelstartravel.com/ทัวร์ลาว.html)